၁။     စာစုလုပ်ငန်း (Acquisition)

စာစုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ စာအုပ်၊စာနယ်ဇင်းစသောပုံနှိပ်စာအုပ်စာတမ်းများ၊ ပေ၊ပုရပိုက်၊ လက်ရေးစာ ၊လက်နှိပ်စက်စာမူ၊ လက်ကမ်းစာစောင်၊ မြေပုံ၊ မိုက်ကရိုဖလင်၊ ဂီတသေင်္ကတများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်ရှင်ဖလင်များ၊ ဓာတ်ပြားများ၊ ဗွီဒီယိုနှင့် အသံသွင်းတိပ်ခွေများ၊ စာရွက်ဖလင်နှင့် အခြားပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍ မှတ်တမ်းပြုထားသောပစ္စည်းများ၊ ၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသောပစ္စည်းများ အစရှိသည်တို့ပါဝင်သည့်ပုံနှိပ်ထားခြင်းမဟုတ်သောစာပေအနုပညာပစ္စည်းများကို စာကြည့်တိုက်အတွက်နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် ရယူစုဆောင်းခြင်း၊ တိုးပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။


အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည်

(က)ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း ဥပဒေ
(ခ) ဌာန၏ရန်ပုံငွေဖြင့်ဝယ်ယူခြင်း
(ဂ)လှူဒါန်းမှုကိုလက်ခံခြင်း၊လက်ဆောင်ရရှိခြင်းနှင့်စာအုပ်လဲလှယ်ခြင်းနည်းလမ်းများ

ဖြင့် စာစုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 
(က) ဥပဒေအရအခမဲ့ရရှိခြင်း(Legal Deposit)

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်သူများနှင့်ထုတ်ဝေသူများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း ဥပဒေ အရ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်မှတ်ပုံတင်သော နိုင်ငံတွင်းထုတ်စာအုပ်၊ စာနယ်ဇင်းများ၏ တစ်အုပ်စီကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းမှ တဆင့်အခမဲ့ရရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ပုံနှိပ်မဟုတ်သော အခြားစာပေပစ္စည်းများ၊ အဆိုပါဥပဒေမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသော ပုံနှိပ်စာအုပ်၊ စာနယ်ဇင်းများနှင့်အစိုးရဌာနများက ထုတ်ဝေသောစာအုပ်စာတမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် အခြားစာပေစ္စည်းများကို အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ကမရရှိပါ။ သို့ဖြစ်၍ အစိုးရဌာနများသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံခြင်းဖြင့် အချို့သောဝန်ကြီးဌာနများ ထုတ်ဝေသော စာအုပ်စာတမ်းများကို ရရှိပါသည်။ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ depository library ဖြစ်သဖြင့်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအချို့မှ ထုတ်ဝေသော စာအုပ်များကို အခမဲ့ရရှိပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် IMO, ICAO,UNDP, UNHCR,UNESCO,IAEA,ILO, ESCAP,UNFPA,UNEP စသည်တို့မှ ဖြန့်ဖြူးသော စာအုပ်နှင့် စာနယ်ဇင်းများ၊ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာများကိုရယူ၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလိုက် စုစည်းကာစနစ်တကျထားရှိပါသည်။


(ခ)     ဝယ်ယူခြင်း (Purchase)

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည် ၎င်း၏မျှော်မှန်းချက်ကိုပြည့်မီစေရန် နိုင်ငံတွင်းထုတ်ဝေသမျှစာပေပစ္စည်းများကို ပြည့်စုံစွာစုဆောင်းရန်တာဝန်ရှိသဖြင့် ခွဲဝေရရှိသော ဘဏ္ဍာငွေဖြင့် ပြည်တွင်းထုတ် စာအုပ်၊ စာနယ်ဇင်းများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ထုတ်ဝေသော မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာလူမျိုးအကြောင်း စာအုပ်စာတမ်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ သုတေသနစာတမ်းများ၊ ဘွဲ့ယူကျမ်းများ၊ ပြန်တမ်းများ၊ ရည်ညွှန်းစာအုပ်စာတမ်းများစသည်တို့ကို နှစ်စဉ်ဝယ်ယူစုဆောင်းခြင်းဖြင့် စာကြည့်တိုက်ပိုင်စာစုများအား တိုးပွားစေပါသည်။

 

(ဂ)     လှူဒါန်းမှုကိုလက်ခံခြင်း၊လက်ဆောင်ရရှိခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်း (Donation, Gifts and Exchange)

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည် စာပေစ္စည်းများကို နိုင်ငံအချင်းချင်း စာအုပ်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အရလည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် အလှူရှင်များထံမှ လက်ဆောင်ရရှိခြင်း၊ လှူဒါန်းသည်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းတို့ဖြင့်လည်း စုဆောင်းထားရှိပါသည်။ စာအုပ်စာပေစုဆောင်းထားသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့စုဆောင်းထားသည့် စာစုများကို အမျိုး သားစာကြည့်တိုက်သို့ လာရောက်လှူဒါန်းပါက အလှူရှင်အမည်ဖြင့် သီးသန့်စာစုများအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရှိပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(နေပြည်တော်)တွင် စုဆောင်းထားရှိသော စာပေပစ္စည်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

အမျိုးအမည်

အုပ်ရေ

စုစုပေါင်း

စာအုပ်

မြန်မာ

၇၀၀၈၆

၈၂၆၈၆

အင်္ဂလိပ်

၁၂၆၀၀

မဂ္ဂဇင်း

မြန်မာ

၃၃၇၅၃

၅၈၅၄၃

အင်္ဂလိပ်

၂၄၇၉၀

ဂျာနယ်

မြန်မာ

၆၇၃၄၇

၄၄၄၆၃

အင်္ဂလိပ်

၅၀၇

သတင်းစာ

မြန်မာ

၆၃၀၉၆

၈၂၄၃၂

အင်္ဂလိပ်

၁၉၃၃၆

Books on Myanmar

၅၆၅၅

၅၆၅၅

စာတမ်းများ

၂၂၂၄

၂၂၂၄

အစိုးရထုတ်စာစု

၉၃၀

၉၃၀

မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း

၁၀၀၃

၁၀၀၃

ကုလသမဂ္ဂစာစု

၂၂၅၆

၂၂၅၆

၁၀

အာဆီယံစာစု

၁၄၀၇

၁၄၀၇

၁၁

အထူးစာစု

မြန်မာ

၁၁၆၅၇

၂၁၁၃၆

အင်္ဂလိပ်

၉၄၇၉

၁၂

ကလေးစာစု

မြန်မာ

၉၃၉၁

၁၃၈၁၇

အင်္ဂလိပ်

၄၄၂၆

၁၃

ပေစာ

၁၂၆၈၆

၁၂၆၈၆

၁၄

ပုရပိုက်

၈၄၇

၈၄၇

၁၅

ကမ္မဝါ

၃၄

၃၄

၁၆

စာပုလွေ

၂၆

၂၆

၁၇

​ပေစာထုပ်ပဝါ

၁၈

၁၈

၁၈

ပေစည်းကြိုး

၄၂

၄၂

၁၉

ဓာတ်ပြား

၁၃၃၂

၁၃၃၂

၂၀

ဓာတ်စက်

 

စုစုပေါင်း

၃၃၁၅၃၉